Ασυμβίβαστη με την ορθόδοξη χριστιανική πίστη χαρακτηρίζει τη γιόγκα η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, με αφορμή την καθιέρωση από τον ΟΗΕ της 21ης Ιουνίου ως «Παγκόσμιας Ημέρας Γιόγκα». 

Συγκεκριμένα, σπεύδει να υπενθυμίσει ότι η γιόγκα αποτελεί θεμελιώδες κεφάλαιο της θρησκείας του Ινδουϊσμού, έχει ποικιλομορφία σχολών, κλάδων, εφαρ­μο­γών και τάσεων και συμπληρώνει πως δεν αποτελεί «είδος γυ­μνα­στι­κής».

«Ως εκ τούτου», συνεχίζει η Ιερά Σύνοδος, «η γιόγκα τυγχάνει απολύτως ασυμ­βί­βα­στη με την Ορθόδοξη Χριστιανική Πίστη μας και δεν έχει καμία θέση στη ζωή των Χριστιανών».