Την εξεταστέα - διδακτέα ύλη των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ' Τάξης του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, για το σχολικό έτος 2015-2016, ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας.

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2016 θα διεξαχθούν με το νέο σύστημα που μοιάζει περισσότερο με το παλαιότερο σύστημα των δεσμών.

Δείτε αναλυτικά τη νέα ύλη των Πανελλαδικών