Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος γνησιότητας των δικαιολογητικών των υποψηφίων του διαγωνισμού κατάταξης Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος (ανδρών- γυναικών) έτους 2014 από την αρμόδια Επιτροπή, που συγκροτήθηκε με απόφαση του υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.

Οι επιτυχόντες πρόκειται να καταταγούν στη Σχολή ως νέα εκπαιδευτική σειρά 2015-2016 κατά το 2ο δεκαήμερο μηνός Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους.

Επίσης, ανακοινώνεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ο έλεγχος γνησιότητας των δικαιολογητικών των υποψηφίων του Διαγωνισμού Κατάταξης Δοκίμων Υπαξιωματικών του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής (ανδρών- γυναικών) έτους 2014 από την αρμόδια επιτροπή.

Μετά την ολοκλήρωσή του θα αναρτηθεί ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr) και στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σχετικά με το χρόνο κατάταξης των Επιτυχόντων υποψηφίων του οικείου διαγωνισμού.