Σοβαρό νομικό θέμα έχει προκύψει με το γεγονός ότι ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, Λέανδρος Ρακιντζής, τελεί κανονικά τα καθηκοντά του, ενώ η θητεία του έχει λήξει από το 2009. Η κυβέρνηση όφειλε, σύμφωνα με τον Νόμο, είτε να ανανεώσει τη θητεία του κ. Ρακιντζή, είτε να τον αντικαταστήσει με άλλο πρόσωπο. Ωστόσο, η κυβέρνηση όχι μόνο αδιαφόρησε για το εν λόγω ζήτημα, αλλά στην ουσία «κρατά όμηρο» τον κ. Ρακιντζή, ο οποίος διατελεί τα καθηκοντά του μέχρι σήμερα αφήνοντας μετέωρες πολλές σημαντικές υποθέσεις που έχει αναλάβει από το 2009 και μετά ο Γενικός Επιθεωρητής. Φυσικά, το νομικό κενό που προκύπτει μπορεί να συντελέσει ακόμη και στην ακύρωση όλων σοβαρόταων υποθέσεων που έχει φέρει εις πέρας ο κ. Ρακίντζής μετά τη λήξη της θητείας του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα εξ αυτών, η υπόθεσει με τις παράνομεσ χρηματοδοτήσεις της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ.
Το θέμα τέθηκε στη Βουλή, έπειτα από επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής της ΝΔ, Γιάννης Παπαθανασίου.
Όπως αναφέρεται στην ερώτηση: «Η θητεία του κ. Ρακιντζή έχει λήξει από τις 14 Σεπτεμβρίου του 2009. Το νομικό ζήτημα είναι προφανές και μπορείνα έχει επιπτώσεις στη ισχύ των αποφάσεων που έχει εκδώσει ο Επιθεωρητής μέτα τη λήξη της θητείας του. Το ουσιαστικό ζήτημα είναι το γεγονός ότι ο επικεφαλής ενός ιδιαίτερα χρήσιμου θεσμού για τη λειτουργία του κράτους είναι εδώ και είκοσι μήνες όμηρος της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση όφειλε να έχει ανανεώσει τη θητείς του Επιθεωρητή ή να τον αντικατασταήσει. Η εν λόγω όμως κατάσταση αφήνει περιθωρία για ύποπτους συνειρμούς, ενώ εκθέτει την κυβέρνηση».