Σε πιλοτικό πρόγραμμα για την ασφάλεια των διαβατηριακών ελέγχων στα σύνορα, το οποίο οργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την ονομασία «Ευφυή Σύνορα», συμμετέχει η Ελληνική Αστυνομία από τον περασμένο Απρίλιο.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν ακόμα 11 κράτη - μέλη.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ, το πρόγραμμα περιλαμβάνει διαβατηριακούς και βιομετρικούς ελέγχους με ειδικές μεθόδους, που αποσκοπούν στην καλύτερη διαχείρηση και την αναβάθμιση της ασφάλειας των ελέγχων σε υπηκόους χωρών εκτός Σένγκεν, καθώς και στο να διαπιστωθεί στην πράξη η αποτελεσματικότητα δύο επιμέρους συστημάτων ελέγχου και συγκεκριμένα του Προγράμματος Καταχωρισμένων Ταξιδιωτών και του Συστήματος Εισόδου-Εξόδου.

Πιο αναλυτικά, το Πρόγραμμα Καταχωρισμένων Ταξιδιωτών αφορά στην απλούστευση των συνοριακών ελέγχων για πολίτες τρίτων χωρών εκτός Σένγκεν που έχουν υποβληθεί σε προέλεγχο για την ένταξή τους στο πρόγραμμα, ενώ το Σύστημα Εισόδου-Εξόδου θα παρέχει κυρίως πληροφόρηση σε όλα τα Κρράη- Μέλη για τους υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν παραβιάσει τον νόμιμο χρόνο παραμονής.

Το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας διενεργεί λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων, λήψη εικόνας προσώπου, λήψη εικόνας ίριδας και ανάγνωση ταξιδιωτικών εγγράφων.

Απο την ΕΛ.ΑΣ διευκρινίζεται οτι οι αλλοδαποί συμμετέχουν εθελοντικά στο πρόγραμμα και δεν αποθηκεύονται προσωπικά δεδομένα. Η διαδικασία διαρκεί μερικά δευτερόλεπτα και συλλέγονται μόνο στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον απαιτούμενο χρόνο, την ποιότητα των ληφθέντων στοιχείων, καθώς και δημογραφικά στοιχεία.

Τα ανώνυμα συγκεντρωτικά στοιχεία, αποστέλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κατάρτιση της τελικής αναφοράς αποτελεσμάτων τον ερχόμενο Νοέμβριο.