Αναστέλλονται όλες οι διαδικασίες σχετικά με την Προκήρυξη 1Α/2015 της Εθνικής Αρχής Συντονισμού Πτήσεων (ΕΑΣΠ), για την πλήρωση 12 θέσεων, έκανε γνωστό σήμερα το ΑΣΕΠ.

 Όπως αναφέρει η ανεξάρτητη αρχή, ύστερα από τα σχετικά έγγραφα που απεστάλησαν στο ΑΣΕΠ από τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και τον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, αναστέλλεται η πρόοδος όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με την 1Α/2015 Προκήρυξη της ΕΑΣΠ, για την πλήρωση 12 θέσεων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.