Ακόμη μια επιλογή, την προτίμηση σε επίπεδο νομού, θα έχουν οι γιατροί που δηλώνουν το αγροτικό τους όσον αφορά την τοποθέτησή τους.

Με τροποποίηση σχετικής υπουργικής απόφασης, που υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός, οι γιατροί θα έχουν τη δυνατότητα να δηλώνουν και μια έκτη επιλογή, την προτίμηση σε επίπεδο νομού. Μέχρι σήμερα οι γιατροί είχαν το δικαίωμα να δηλώνουν πέντε Κέντρα Υγείας ή Περιφερειακά ιατρεία.

Το υπουργείο εκτιμά ότι θα δίνεται πλέον η δυνατότητα σε κάποιον γιατρό που δεν έχει επιλεγεί να υπηρετήσει σε ένα από τα πέντε Κέντρα Υγείας/Περιφερειακά Ιατρεία που έχει δηλώσει, να τοποθετηθεί σε κενή θέση σε κάποια άλλη μονάδα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στο νομό της προτίμησής του.

Στόχος του υπουργείου Υγείας είναι με αυτό τον τρόπο να καλυφθούν όσο το δυνατόν περισσότερες κενές θέσεις γιατρών σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία, ειδικά στα νησιά και σε άγονες και δυσπρόσιτες περιοχές.