Με την εξέταση των 100 περίπου αιτημάτων για την ένταξη ή την απένταξη επαγγελμάτων που βρίσκονται στη λίστα των βαρέων και ανθυγιεινών ασχολείται κατά τη σημερινή της συνεδρίαση η Επιτροπή Κρίσης για τα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα. Τα περισσότερα αιτήματα έχουν κατατεθεί από τα συνδικάτα και αφορούν, σύμφωνα με πληροφορίες, την ένταξη νέων επαγγελμάτων στη λίστα Βαρέων και Ανθυγιεινών, έχουν υποβληθεί όμως από εργοδοτικές οργανώσεις και αιτήματα για την απένταξη ειδικοτήτων.

Η αξιολόγηση γίνεται με επιστημονικά κριτήρια τα οποία αφορούν τη νοσηρότητα τη θνησιμότητα ή το προσδόκιμο ζωής που συνοδεύουν ορισμένα επαγγέλματα. Τα βαρύτητας και ανθυγιεινότητας στα οποία έχει καταλήξει ήδη η επιτροπή είναι τα κυλιόμενα ωράρια, κυρίως τα νυχτερινά, η έκθεση σε καρκινογόνους και βιολογικούς παράγοντες, η εργασία σε ύψη ή σε μεγάλα βάθη, η εργασία στο ύπαιθρο και η έκθεση σε υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες.

Η επιτροπή στην οποία συμμετέχουν ειδικοί επιστήμονες και εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων θα λάβει υπόψη της όλα τα προηγούμενα πορίσματα των επιτροπών Μπεχράκη, Λινού και Ανδρέου Ζάμαλη. Από την άποψη της μεθοδολογίας, βρίσκεται πιο κοντά στην επιτροπή Λινού, η οποία ήταν η πρώτη που ζήτησε την ένταξη νέων επαγγελμάτων στη λίστα μετά από πολλές δεκαετίες.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της επιτροπής Θεόδωρο Κωνσταντινίδη, Αναπληρωτή Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, το έργο της είναι αμιγώς επιστημονικό, βασισμένο σε αντικειμενικά κριτήρια και όχι πολιτικό.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι θα πρέπει να ενταχθούν στη λίστα εργαζόμενοι που εκτίθενται σε "βιολογικούς και άλλους παράγοντες επικινδυνότητας", ενώ είναι αντιεπιστημονικό να βρίσκονται σε αυτή εργαζόμενοι οι οποίοι "έχουν πετύχει να ενταχθούν στα "βαρέα και ανθυγιεινά, ενώ η εργασία του δεν είναι βαριά και ανθυγιεινή"

Και πρόσθεσε: "Αν κάποιοι έχουν καταφέρει να είναι ενταγμένοι και η δουλειά που κάνουν δεν είναι βαριά και ανθυγιεινή, μου φαίνεται ότι με προσβάλλει επιστημονικά αυτό. Και η απάντηση πρέπει να είναι μονοσήμαντη εδώ. Προφανώς, δεν πρέπει να βρίσκονται σε αυτή τη λίστα".

Η επιτροπή Μπεχράκη το 2008, είχε προτείνει τον αποχαρακτηρισμό 61 από τις 124 επαγγελματικές ομάδες, δηλαδή το 50% των ειδικοτήτων και είχε δεχθεί κριτική από τα συνδικάτα ότι δεν συνέδεσε την κρίση της με συγκεκριμένα κριτήρια και πάντως αγνόησε τα κριτήρια του επαγγελματικού κινδύνου

Στη νομοθετική ρύθμιση που θα διαμορφώσει το υπουργείο Εργασίας μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της επιτροπής θα τεθούν ενιαία κριτήρια για κάθε περίπτωση κρινόμενης ειδικότητας η επαγγέλματος και δεν θα υπάρξει διαχωρισμός στο θέμα της προστασίας των εργαζομένων, ή διαφορετικά κριτήρια ανάμεσα στους ιδιωτικούς υπαλλήλους και τους δημόσιους υπαλλήλους του ίδιου κλάδου, κάτι το οποίο έχει τονίσει σε παλαιότερες δηλώσεις του και ο αναπληρωτής υπουργός Εργασίας Γιώργος Κουτρουμάνης.

Η επιτροπή θα επεξεργαστεί τη νέα λίστα Βαρέων και Ανθυγιεινών και θα πρέπει να παραδώσει την αρχική της προσέγγιση ως τις 15 Ιουνίου και το τελικό πόρισμα ως την 1η Ιουλίου. Ο νέος Κανονισμός Βαρέων και Ανθυγιεινών θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου του 2012.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, σήμερα στο ειδικό αυτό καθεστώς είναι 538.234 εργαζόμενοι εκ των οποίων 394.817 άνδρες και 143.417 γυναίκες.

Οι ασφαλισμένοι σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα που θα αποχαρακτηριστούν και θα εξαιρεθούν από τη σχετική λίστα, αλλά διαθέτουν ένσημα δώδεκα ετών (3600 ένσημα), δεν θα θιγούν και θα διατηρήσουν το σημερινό - ευνοϊκότερο - ασφαλιστικό καθεστώς.