ΕΛΛΑΔΑ

ΣτΕ: Συνταγματικό το Claw Back στις φαρμακευτικές εταιρείες

Δημοσίευση 24 Ιουνίου 2015, 18:56 / Ανανεώθηκε 24 Ιουνίου 2015, 18:56
ΣτΕ: Συνταγματικό το Claw Back στις φαρμακευτικές εταιρείες
Facebook Twitter Whatsapp
Συνταγματικό έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας τον μηχανισμό Claw Back που εφαρμόστηκε από το υπουργείο Υγείας​ το 2012 στις φαρμακευτικές εταιρείες.

Συνταγματικό έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας τον μηχανισμό Claw Back που  εφαρμόστηκε από το υπουργείο Υγείας το 2012 στις φαρμακευτικές εταιρείες.

Οι έξι αποφάσεις που εξέδωσε το ΣτΕ αναφέρουν εμμέσως πλην σαφώς, ότι τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα των εταιρειών δεν είναι υποχρεωτικό να είναι στην λίστα των φαρμάκων του ΕΟΠΥΥ (με τη βούλησή τους εντάχθηκαν), καθώς μάλιστα υπάρχει η ελεύθερη αγορά φαρμάκων.

Ακόμη, αναφέρει το ΣτΕ ότι το μέτρο αυτό είχε εξαγγελθεί με τον νόμο 4046/2012, ο οποίος ανέφερε ότι «ένας αυτόματος μηχανισμός επανείσπραξης θα εγγυάται ότι η δαπάνη για τα εξωνοσοκομειακά φάρμακα για την περίοδο 2012 - 2015 δεν θα ξεπερνά τα όρια του προϋπολογισμού».

Όπως είναι γνωστό, το Claw back επιβλήθηκε το 2012 από το υπουργείο Υγείας στις φαρμακευτικές εταιρείες που είναι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων, ως έκτακτο οικονομικό μέτρο σε μια προσπάθεια να ελεγχθεί η αλόγιστη συνταγογράφηση εξωνοσοκομιακων ιδιοσκευασμάτων.

Το μέτρο, εκτός από τον ΕΟΠΥΥ καταλαμβάνει και άλλους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (Ταμεία) που είναι υπό την εποπτεία του κράτους.

Έτσι, ο μηχανισμός του Claw back υποχρεώνει τις φαρμακευτικές εταιρείες να επιστρέψουν τα ποσά που υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης των φορέων της κοινωνικής ασφάλισης. Το ανώτατο πλαφόν του προϋπολογισμού της φαρμακευτικής δαπάνης καθορίζεται με απόφαση του υπουργού Υγείας.

Το ΣτΕ αποφάνθηκε ότι το Claw back δεν επιβλήθηκε ως φόρος ή κοινωνική εισφορά και δεν καταργήθηκαν οι νομοθετικές προβλέψεις περί καθορισμού της τιμής των φαρμάκων, αλλά και δεν επιβλήθηκε κανένας περιορισμός των απαιτήσεων από τις πωλήσεις των φαρμάκων.

Επίσης, οι Σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν ότι «ο εν λόγω περιορισμός χρηματικών απαιτήσεων δεν αντιβαίνει στο Σύνταγμα και στο άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτόκολλου της ΕΣΔΑ, το οποίο ορίζει ότι η περιουσία κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου είναι σεβαστή, εάν τηρείται και η αρχή της δίκαιης ισορροπίας μεταξύ του γενικού συμφέροντος που αφορά το κοινωνικό σύνολο και των αξιώσεων για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ατόμου».

Σύμφωνα με το ΣτΕ το Claw back δεν είναι αντίθετο στην συνθήκη για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην οδηγία 89/105/ΕΟΚ του Συμβουλίου «σχετικά με την κάλυψη των μέτρων που ρυθμίζουν τον καθορισμό των τιμών των φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση και την κάλυψη του κόστους των στα πλαίσια των εθνικών ασφαλιστικών συστημάτων υγείας».