Την γνώμη του πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών για την κατάργηση και ένταξη στο Τμήμα Θεολογίας, του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας, στο οποίο όπως αναφέρει , διαπιστώθηκε " σωρεία παρανομιών" , ζητεί με έγγραφό του ο υφυπουργός Παιδείας , Γιάννης Πανάρετος. Ήδη , ο σχετικός φάκελος με τα στοιχεία απεστάλησαν στον εισαγγελέα, προκειμένου να ασκηθούν ποινικές διώξεις κατά των υπευθύνων .

Σύμφωνα με τον κ. Πανάρετο, στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας, τα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκαν ακραία φαινόμενα οικογενειοκρατίας που είχαν ως αποτέλεσμα το διδακτικό προσωπικό να απαρτίζεται σχεδόν αποκλειστικά από συγγενείς πάσης φύσεως, όπως σύζυγοι, τέκνα, γαμπροί, κουμπάροι κλπ., φαινόμενο που, όπως ασημειώνει , δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία των Πανεπιστημίων στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς.

Ακόμη , σημειώνει , χορηγήθηκαν διδακτορικά διπλώματα σε τέκνα καθηγητών του τμήματος με επιβλέποντες γονείς, κατά παράβαση της βασικής αρχής της αμεροληψίας αλλά και της ακαδημαϊκής δεοντολογίας, ενώ υπήρξαν διπλά πρακτικά εκλογών. Επίσης διαπιστώθηκε από το πόρισμα της ένορκης διοικητικής εξέτασης τριμελούς επιτροπής μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αθηνών, ότι οι διαδικασίες επιλογής των μελών ΔΕΠ για μεγάλο χρονικό διάστημα ευνοούσαν τους υποψήφιους που ήταν τέκνα μελών ΔΕΠ του Τμήματος (με πρωτεργάτες ειδικά κατονομαζόμενο ζεύγος μελών ΔΕΠ, στους οποίους καταλογίζονται και συγκεκριμένες παραβάσεις του νόμου και της πανεπιστημιακής δεοντολογίας). Σύμφωνα με τον υφυπουργό , ακυρώθηκαν οι διορισμοί οκτώ μελών ΔΕΠ του τμήματος αυτού, γεγονός επίσης πρωτοφανές στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς.

Ο κ. Πανάρετος , τονίζει ότι οι καταστάσεις αυτές, απαξιώνουν το Ελληνικό Πανεπιστήμιο και προκαλούν την έντονη αντίδραση της κοινής γνώμης που προσβλέπει στα Πανεπιστήμια ως φάρους αξιοκρατίας και διαφάνειας.

Εκτιμώντας ότι η λειτουργία του συγκεκριμένου τμήματος, ως ανεξάρτητου, με τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει, δεν δικαιολογείται επιστημονικά, αφού καλύπτεται επαρκώς απο το Τμήμα Θεολογίας του Πανεπιστημίου ζητεί την γνώμη του πρύτανη να μη περιληφθεί το εν λόγω τμήμα στο μηχανογραφικό των Πανελληνίων εξετάσεων του επομένου έτους και να ενταχθούν οι φοιτητές του στο τμήμα Θεολογίας του Πανεπιστημίου.

Τέλος ο υφυπουργός ζήτησε την γνώμη του πρύτανη εντός 30 ημερών και μέχρι να αποσταλεί αυτή και να ληφθεί η τελική απόφαση του υπουργείου αναστέλλεται οποιαδήποτε διοικητική διαδικασία που θα μεταβάλει τα υφιστάμενα δεδομένα.