Μέσα στις επόμενες ημέρες, αναμένεται να ολοκληρωθεί η καταβολή των εφημεριών στους ειδικευόμενους ιατρούς του 1ου και του 7ου Νοσοκομείου του ΙΚΑ, για το Α΄ τρίμηνο του 2011, κατόπιν συνεννοήσεως της αρμόδιας υπηρεσίας της διοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με την υπηρεσία της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α.). Όσον αφορά την καταβολή εφημεριών, για το έτος 2010, επισημαίνεται ότι έχει ήδη αποσταλεί το σχετικό αίτημα προς το υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με κοινοποίηση στο υπουργείο Οικονομικών.

 Αναφορικά με την έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης για τους ειδικευόμενους ιατρούς των Νοσοκομείων του ΙΚΑ, για το Β΄ εξάμηνο του 2011, η υπηρεσία, με έγγραφό της, έχει ήδη αποταθεί στην αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης προς έγκρισή τους.

 Τέλος, δόθηκε η διευκρίνιση σε σχετικό ερώτημα ότι έως τις 31/12/2011, το σύνολο των αποδοχών όλων των εργαζομένων και των απασχολούμενων στα Νοσοκομεία του ΙΚΑ, που θα ενταχθούν στο ΕΣΥ, θα καταβάλονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
TAGS