Συνάντηση με τον υπουργό Παιδείας της Βαυαρίας, Ludwig Spaenle, είχε στο Μόναχο, η αναπληρωτής υπουργός Παιδείας Φ. Γεννηματά. Στη συζήτηση που έγινε, η υπουργός έθεσε το θέμα της αναγνώρισης τίτλων σπουδών από την γερμανική πλευρά, έτσι ώστε να δίδεται η δυνατότητα στους Έλληνες μαθητές να ακολουθήσουν την Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ελλάδα αλλά και στη Γερμανία. Η κ. Γεννηματά υποστήριξε ότι τα ελληνικά σχολεία πρέπει να αναγνωριστούν έτσι ώστε οι παρεχόμενοι από αυτά τίτλοι να οδηγούν στην Τεχνική-Επαγγελματική και Ανώτατη Εκπαίδευση. Έτσι, αποφασίσθηκε να συγκροτηθεί κοινή ελληνοβαυαρική ομάδα εργασίας, που θα εξετάσει συνολικά τους τίτλους σπουδών, ενώ συγχρόνως θα ασχοληθεί και με άλλα θέματα όπως για παράδειγμα η Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών, η πιστοποίηση Γερμανομάθειας Ελλήνων μαθητών κλπ.