Αλλάζει η ημερομηνία κατάταξης των στρατευσίμων που προέρχονται από αναβολές για λόγους υγείας και καλούνται να καταταγούν στην Πολεμική Αεροπορία με τη 2015 Δ ΕΣΣΟ, λόγω της προκήρυξης του δημοψηφίσματος την Κυριακή 5 Ιουλίου και προς διευκόλυνση της ασκήσεως του εκλογικού δικαιώματος τους.

Όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΑ, «η ημερομηνία κατάταξης των συγκεκριμένων στρατευσίμων μεταφέρεται στις 8 Ιουλίου 2015 αντί της 1 Ιουλίου 2015

Τα Δελτία Κατάταξης που έχουν ήδη εκδοθεί, θεωρούνται ισχύοντα και η επ΄ αυτών αναγραφόμενη ημερομηνία κατάταξης αντιστοιχίζεται αυτοδικαίως -χωρίς να απαιτείται η αλλαγή τους από στρατιωτική αρχή- ως ακολούθως: Η 01 Ιουλίου 2015 με την 08 Ιουλίου 2015.

Οι λοιποί Στρατεύσιμοι (υπόχρεοι για κατάταξη τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2015), μπορούν, εφόσον επιθυμούν, να παρουσιάζονται, με την επίδειξη του Σημειώματος Κατάταξης, σε οποιαδήποτε στρατιωτική ή αστυνομική αρχή, για να εκτιμηθούν λόγοι αντικειμενικής αδυναμίας (άρθρο 31 παρ. 4 του Ν.3421/2005) και να κατατάσσονται, χωρίς συνέπειες, εντός δύο (2) ημερών από την καθορισθείσα ημερομηνία κατάταξης. Σε περίπτωση που δεν έχει τηρηθεί η ως άνω διαδικασία, η 124 Πτέρυγα Βασικής Εκπαίδευσης (124ΠΒΕ) θα εκτιμά η ίδια λόγους αντικειμενικής αδυναμίας, κάνοντας δεκτούς για κατάταξη τους παραπάνω, εφόσον αυτοί παρουσιάζονται εντός διημέρου από την καθορισθείσα ημερομηνία κατάταξης, καταλήγει η ανακοίνωση.

Εξάλλου από το ΓΕΣ διευκρινίσθηκε ότι όσοι εξ αναβολής υγείας στρατεύσιμοι της 2015 Δ΄ΕΣΣΟ παρουσιαστούν στις μονάδες Κατατάξεως την 1η και 2α Ιουλίου 2015, θα γίνονται δεκτοί για κατάταξη σύμφωνα με τις αναγραφόμενες ημερομηνίες.

Σημειώνεται ότι το ΓΕΣ εξέδωσε αντίστοιχη ανακοίνωση για τους στρατευσίμους από αναβολές για λόγους υγείας.