Ανακοινώθηκαν από τη ΣΤΑΣΥ οι δωρεάν μετακινήσεις με τα μέσα του ΟΑΣΑ.

«Σας γνωρίζουμε ότι με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας, Τουρισμού και του Υπουργού Οικονομικών, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1293 της 30ης Ιουνίου 2015, από την 29η Ιουνίου 2015 έως και την 6η Ιουλίου 2015 η μετακίνηση του επιβατικού κοινού με τα Μέσα του Ομίλου ΟΑΣΑ θα γίνεται δωρεάν» αναφέρεται.

«Η παραπάνω καταληκτική ημερομηνία μπορεί να παραταθεί με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού» επισημαίνεται στην ανακοίνωση.