Τα 3.074 έφτασαν το πρώτο τετράμηνο του 2011 τα παράπονα και οι καταγγελίες στο Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών, ενώ ωφελήθηκαν οι καταναλωτές κατά 51.838,78 ευρώ από αποζημιώσεις που έλαβαν με τη μεσολάβηση της οργάνωσης. Πρώτο αίτημα στη λίστα των καταγγελιών και των παραπόνων αναδείχθηκε το θέμα των υπερχρεωμένων νοικοκυριών. Περισσότεροι, από 1.400 καταναλωτές ζήτησαν πληροφόρηση και συμβουλές σχετικά με το θέμα ενώ 139 καταναλωτές κατέθεσαν τα δικαιολογητικά τους, 129 καταναλωτές συναντήθηκαν με τους ειδικούς του ΚΕ.Π.ΚΑ. και προετοιμάστηκαν οι προτάσεις προς τις τράπεζες και 119 φάκελοι απεστάλησαν, προς τις τράπεζες.

Κάθε φάκελος αφορά ένα ή και περισσότερους καταναλωτές (οικογένεια), μία έως και 11 τράπεζες, ένα έως και πενήντα χρηματοδοτικά προϊόντα. Αυτό σημαίνει ότι οι 119 φάκελοι, που απεστάλησαν, στις τράπεζες, αντιστοιχούν, σε 667 σχέδια ρύθμισης οφειλών.

Στις υπηρεσίες κοινωνικού ενδιαφέροντος, περιλαμβάνονται 210 παράπονα - καταγγελίες, για παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, 30 παράπονα - καταγγελίες , για τη ΔΕΗ, 26 παράπονα - καταγγελίες, για το φυσικό αέριο, 18 παράπονα - καταγγελίες, για τις αστικές συγκοινωνίες, τις ταχυδρομικές υπηρεσίες και τις σιδηροδρομικές μεταφορές, 12 παράπονα - καταγγελίες, για την Ε.Υ.Α.Θ.

Μεγάλα προβλήματα αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές, με τα ελαττωματικά προϊόντα και τις εγγυήσεις, ενώ σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση ότι τα παράπονα και οι καταγγελίες των καταναλωτών, για τις τράπεζες, αφορούν παράνομες και καταχρηστικές χρεώσεις, που επιμένουν να επιβάλλουν, τα υπερβολικά υψηλά επιτόκια της καταναλωτικής πίστης, την άρνησή τους να μειώσουν τα επιτόκιά τους, σύμφωνα με τις μειώσεις των επιτοκίων Ε.Κ.Τ. και Euribor.

Τα παράπονα και οι καταγγελίες, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αφορούν αθέτηση υποχρεώσεων από ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, βαφείς, οδηγούς ΤΑΧΙ, καθαριστήρια κ.λπ.

Σημειώνεται ότι οι καταναλωτές πρέπει να ζητούν αναλυτική προσφορά, πριν αναθέσουν οποιαδήποτε εργασία κατασκευής ή συντήρησης. Επίσης, πρέπει να ζητούν αποδείξεις, για όλα τα χρήματα, που καταβάλλουν (προκαταβολές, τμηματικές πληρωμές, εξόφληση).

Οι καταγγελίες, για τα ινστιτούτα και τα γυμναστήρια, παρουσιάζουν μείωση τα τελευταία χρόνια. Οι τουριστικές υπηρεσίες, επίσης απασχολούν και τα παράπονα και οι καταγγελίες αφορούσαν, κυρίως, παραβίαση των δικαιωμάτων των καταναλωτών, από αεροπορικές εταιρίες.

Τα παράπονα, για τις ασφαλιστικές αφορούν, κυρίως, μακροχρόνιες καθυστερήσεις, στην εξαγορά ασφαλιστήριων συμβολαίων και παράνομη κατακράτηση παλαιότητας αυτοκινήτου, από αποζημιώσεις.
TAGS