Συμφωνία χρηματοδότησης υπεγράφη μεταξύ του διευθυντή της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής Παναγιώτη Νίκα και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Συγκεκριμένα, η χρηματοδότηση αφορά τη μισθοδοσία 32 υπαλλήλων που θα υποστηρίξουν τη λειτουργία των κινητών μονάδων (Σάμος, Λέσβος) και των κέντρων πρώτης υποδοχής (Φυλάκιο Έβρου και Μόριας Λέσβου) για ορισμένο χρόνο.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, η επείγουσα αυτή βοήθεια που εξασφαλίστηκε είναι δράση χρηματοδοτούμενη πλήρως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αποσκοπεί στην ουσιαστική ενίσχυση της διαχείρισης των μικτών μεταναστευτικών ροών, χωρίς επιπλέον δαπάνες για τον κρατικό προϋπολογισμό.

Η παροχή βοήθειας αφορά στη διοικητική υποστήριξη, την παροχή ενημέρωσης και τη διερμηνεία για την αποτελεσματική διαχείριση μεταναστευτικών ροών στα σύνορα. Το έργο της ενημέρωσης των υπηκόων τρίτων χωρών και της διερμηνείας στο πλαίσιο της αναφερόμενης συμφωνίας χρηματοδότησης το έχει αναλάβει ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης.