Επιπλέον 23 καταστήματα στο δίκτυο όλης της χώρας θέτει η Eurobank για την εξυπηρέτηση των συνταξιούχων που δεν έχουν χρεωστικές κάρτες και η σύντάξη τους πιστώνεται σε λογαριασμούς στην τράπεζα.

Δείτε εδώ τη λίστα με τα υποκαταστήματα της Eurobank 

Σε εφαρμογή της από 30 Ιουνίου 2015 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 1302/30.06.2015),  η οποία ρυθμίζει θέματα σχετικά με την καταβολή συντάξεων κατά την διάρκεια της τραπεζικής αργίας βραχείας διαρκείας που θεσπίστηκε με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 28.06.2015, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ Α΄ 65/28.06.2015 & 66/30.06.2015), η Τράπεζα Eurobank ανακοινώνει ότι από την Τετάρτη 1η Ιουλίου, έθεσε σε λειτουργία αρχικά 150 και από την Πέμπτη 2 Ιουλίου επιπλέον 23 καταστήματα του δικτύου της σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, οι συνταξιούχοι που θα εξυπηρετηθούν μέσω των ταμείων των καταστημάτων (Eurobank και Δικτύου Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου) δύνανται να αναλάβουν ποσό έως 120 ευρώ μετρητά, εφάπαξ καταβλητέο σε καθέναν από τους συνταξιούχους κατά το διάστημα της τραπεζικής αργίας.