Καταθέσεις και πληρωμές θα μπορούν να πραγματοποιούν από σήμερα οι συναλλασσόμενοι στα 289 καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας, που λειτουργούν κατά τη διάρκεια της τραπεζικής αργίας.

Παράλληλα, θα μπορούν να καταθέτουν μετρητά χωρίς φάκελο σε 677 αυτόματες μηχανές (ΑΤΜ), τα οποία θα είναι διαθέσιμα από την επόμενη στιγμή, ενώ σε άλλες 130 μηχανές που δέχονται μετρητά σε φάκελο, ο λογαριασμός θα πιστώνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

Σε σχετική ανακοίνωση της ΕΤΕ τονίζεται ότι η Εθνική διαθέτει σε όλη την Ελλάδα περισσότερα από 677 ΑΤΜ (αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές) με δυνατότητα απευθείας κατάθεσης μετρητών (χωρίς φάκελο). Μέσω των ATM αυτών, τα οποία δέχονται απευθείας κατάθεση μετρητών (χωρίς φάκελο), η πίστωση του λογαριασμού είναι άμεση και το ποσό είναι διαθέσιμο από την επόμενη στιγμή. 

Η δυνατότητα κατάθεσης μετρητών με φάκελο εξυπηρετείται σε επιπλέον 130 ΑΤΜ καταστημάτων με πίστωση λογαριασμού την επόμενη εργάσιμη.

Για αναζήτηση τοποθεσίας ATM με τις ανωτέρω δυνατότητες επισκεφθείτε το www.nbg.gr ή στο i-bank mobile banking (ΑΤΜ & Branches).