Σε κάθε εκλογέα δίνεται ένας και μοναδικός φάκελος, ο οποίος μονογράφεται κατά τη στιγμή της παράδοσής του από τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής και σφραγίζεται με την σφραγίδα της εφορευτικής επιτροπής. Μαζί με το φάκελο, δίνεται ένα έντυπο ψηφοδέλτιο καθώς και από ένα λευκό ψηφοδέλτιο. 

Ακολούθως, η επιτροπή υποδεικνύει στον εκλογέα να αποσυρθεί στο παραβάν όπου, χωρίς να είναι θεατός, θα τοποθετήσει μυστικά το ψηφοδέλτιο της επιλογής του στο φάκελο. 

Σε περίπτωση επιλογής του εντύπου ψηφοδελτίου στο οποίο διατυπώνεται το υπό κρίσιν εθνικό θέμα, καθώς και η καταφατική και η αρνητική απάντηση επί του τεθέντος ερωτήματος, ο εκλογέας θέτει σταυρό παραπλεύρως της απάντησης που προκρίνει, με μελάνι μαύρης ή γαλάζιας απόχρωσης. Έπειτα ο εκλογέας, αφού κολλήσει το φάκελο, επιστρέφει και, ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής και των λοιπών παρισταμένων ρίχνει ο ίδιος το φάκελο στην κάλπη.