Ανοικτά θα είναι και σήμερα, τα Γραφεία Διαβατηρίων των Αστυνομικών Υπηρεσιών σε όλη τη χώρα, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών για το δημοψήφισμα.

Μάλιστα, όπως έχει γίνει γνωστό από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, θα λειτουργήσουν από την έναρξη της ψηφοφορίας μέχρι και τη λήξη της, δηλαδή κατά τις ώρες 07.00 έως 19.00.

Το προσωπικό των Γραφείων θα παρέχει τις υπηρεσίες του προς το κοινό για την παράδοση των διαβατηρίων που έχουν ήδη εκτυπωθεί και είναι έτοιμα για να τα παραλάβουν οι δικαιούχοι τους, προκειμένου να αποτελέσουν αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας κατά την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.

Σημειώνεται ότι περισσότερες πληροφορίες και διευκρινιστικές λεπτομέρειες σχετικά με τα Γραφεία Διαβατηρίων, μπορούν οι πολίτες να βρουν στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας www.hellenicpolice.gr/ Οδηγός του Πολίτη - Δικαιολογητικά (http://www.passport.gov.gr).

Λεπτό προς λεπτό τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος