Ασφαλιστικά ενήμεροι παραμένουν οι δικηγόροι Αθηνών, που λόγω της τραπεζικής αργίας δεν μπορούν να καταβάλουν τρέχουσες οφειλές ή τη δόση ρυθμισμένης οφειλής στο Ταμείο Υγείας Δικηγόρων Αθηνών.

Αυτήν την απόφαση έλαβε η Διοίκηση του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ) έπειτα από εισήγηση του Τομέα Ασφάλισης Νομικών.

Παράλληλα, η διοίκηση του Ταμείου γνωστοποίησε ότι τα βιβλιάρια υγείας των δικηγόρων θα θεωρούνται κανονικά ώστε οι συγκεκριμένοι δικηγόροι να έχουν κατά το διάστημα αυτό, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και πλήρη υγειονομική κάλυψη.