Σε δημόσια διαβούλευση δόθηκε σήμερα το νομοσχέδιο για την αξιολόγηση στο Δημόσιο.

Το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «ανέβασε» σήμερα στον ιστότοπο του opengov.gr, το νέο θεσμικό πλαίσιο για την αποτίμηση του έργου που επιτελεί το προσωπικό στον δημόσιο τομέα. Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 15 Ιουλίου.

Ολόκληρο το σχέδιο νόμου

Μια πρώτη «γεύση» για τη διαδικασία της αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων και των προϊσταμένων σε οργανικές μονάδες  στο Δημόσιο, καθώς και για τα κριτήρια της αξιολόγησης είχε δώσει το υπουργείο με προσχέδιο νόμου

Το νομοσχέδιο με τίτλο «Αξιοκρατία, συμμετοχή και αποτελεσματικότητα στη διοίκηση», που περιλαμβάνει 14 άρθρα, αποτελεί μια θεσμική παρέμβαση που κατά την κυβέρνηση έχει χαρακτηριστικά καινοτομίας. Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου υπογραμμίζει ότι για πρώτη φορά αξιολόγηση, στοχοθεσία και επιλογή στελεχών ρυθμίζονται συστηματικά από τον ίδιο νόμο ενώ το νομοσχέδιο περιλαμβάνει την κοινωνική λογοδοσία και τη συμμετοχή στον έλεγχο της δημόσιας διοίκησης. 

«Συγχρόνως, εισάγονται για πρώτη φορά εγγυήσεις αντικειμενικότητας της αξιολόγησης μέσω θεσμών συμμετοχής, καθώς η αξιολόγηση συνδυάζεται με μορφές άμεσης δημοκρατίας και συμμετοχής, με την πρόβλεψη δύο νέων θεσμών, των γενικών συνελεύσεων Τμήματος και Διεύθυνσης, ως συμβουλευτικών οργάνων της διοίκησης και εξειδίκευσης της στοχοθεσίας», επισημαίνεται από τον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Γιώργο Κατρούγκαλο.

Παράλληλα, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει τη διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής προϊσταμένων της διοίκησης, που συνδυάζουν μοριοδότηση τυπικών προσόντων και εμπειρίας, αλλά και συνέντευξη, ενώ προβλέπεται η υποχρεωτική εκπαίδευση όσων αναλαμβάνουν καθήκοντα προϊσταμένου για πρώτη φορά.

Τα κριτήρια

Τα κριτήρια αξιολόγησης των υπαλλήλων όλων των κατηγοριών κατατάσσονται στις εξής διακεκριμένες ομάδες:

Ι. Γνώση του αντικειμένου, ενδιαφέρον και δημιουργικότητα.

- Επαγγελματική επάρκεια, ικανότητα εφαρμογής των γνώσεων και της εμπειρίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.

- Σφαιρική γνώση του αντικειμένου του φορέα (υπουργείου, αυτοτελούς δημόσιας υπηρεσίας ή ΝΠΔΔ)

- Ενδιαφέρον και αφοσίωση στην εργασία.

- Πρωτοβουλία - καινοτομίες

- Εκπόνηση σχετικών με την υπηρεσία μελετών, άρθρων ή προτάσεων και βράβευση τέτοιων εργασιών.

- Ανάληψη ευθυνών και άσκηση πολλαπλών καθηκόντων.

IΙ. Υπηρεσιακές σχέσεις και συμπεριφορά.

- Συμπεριφορά προς πολίτες. Εξυπηρέτηση του κοινού, τηλεφωνική και απευθείας.

- Επικοινωνία και συνεργασία με συναδέλφους και άλλες υπηρεσίες.

ΙΙΙ. Αποτελεσματικότητα

- Ποσοτική και ποιοτική εργασιακή απόδοση

- Βαθμός επίτευξης των στόχων της ατομικής στοχοθεσίας και συμμετοχής στη στοχοθεσία του τμήματος.

Κάθε επί μέρους κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται από τον αξιολογητή με ένα ακέραιο ή δεκαδικό με προσέγγιση δεκάτου βαθμού. Η κλίμακα των  βαθμών, ορίζεται από το 1 έως το 10, με ανώτατο βαθμό τον αριθμό 10 και κατώτατο τον αριθμό 1.