Νέα υπέρβαση του ορίου ενημέρωσης για το όζον σημειώθηκε στις 15:00 στην Αθήνα. 

Συγκεκριμένα μέχρι τις 15:00 σημειώθηκε μέγιστη Ωριαία Τιμή Ο3 195 μg/m3 στο Σταθμό Μέτρησης Λυκόβρυσης, μέγιστη Ωριαία Τιμή Ο3 193 μg/m3 στο Σταθμό Μέτρησης Αμαρουσίου και μέγιστη Ωριαία Τιμή Ο3 190 μg/m3 στο Σταθμό Μέτρησης Θρακομακεδόνων.

Παρατηρείται αποκλιμάκωση της μέγιστης Ωριαίας Τιμής Ο3 που είχε υπερβεί το όριο ενημέρωσης νωρίτερα σήμερα στο Σταθμό Μέτρησης Αγίας Παρασκευής.

Για το λόγο αυτό σύμφωνα με τη σχετική ΚΥΑ παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες για την προφύλαξη του πληθυσμού «άτομα με αναπνευστικές και καρδιαγγειακές παθήσεις και γενικότερα άτομα ευαίσθητα στην ατμοσφαιρική ρύπανση συνίσταται να παραμένουν σε εσωτερικούς χώρους και να αποφεύγουν την κυκλοφορία στο εξωτερικό περιβάλλον.

Επίσης συνίσταται στα παραπάνω άτομα, καθώς και τα παιδιά να αποφεύγουν την έντονη σωματική άσκηση, η οποία μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού και να οδηγήσει σε αναπνευστικά προβλήματα».
TAGS