Η Καλλιόπη Σπανού,  καθηγήτρια Διοικητικής Επιστήμης στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών, θα είναι η νέα Συνήγορος του Πολίτη. Η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής όρισε τη βοηθό Συνήγορο, επικεφαλής της Αρχής, για το διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του Δημάρχου Αθηνών πλέον, Γιώργου Καμίνη.

Η θητεία λήγει στις 20/2/2012.