ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστό έως 15 Ιουλίου το Χρηματιστήριο Αθηνών

Δημοσίευση 14 Ιουλίου 2015, 09:26 / Ανανεώθηκε 14 Ιουλίου 2015, 09:47
Κλειστό έως 15 Ιουλίου το Χρηματιστήριο Αθηνών
Facebook Twitter Whatsapp

Μέχρι την Τετάρτη 15 Ιουλίου αποφασίστηκε να παραμείνει κλειστό το Χρηματιστήριο Αθηνών καθώς και η ηλεκτρονική δευτερογενής αγορά τίτλων.

Μέχρι την Τετάρτη 15 Ιουλίου αποφασίστηκε να παραμείνει κλειστό το Χρηματιστήριο Αθηνών καθώς και η ηλεκτρονική δευτερογενής αγορά τίτλων. 

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακοίνωσε ότι, σε συνέχεια της από 13.7.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία παρατείνεται η ισχύς της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική Αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α’ 65/28.06.2015), παρατείνεται αντίστοιχα η από 29.6.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ως προς τα ακόλουθα: 

α) να παραμείνει κλειστή η οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και ο Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) Εναλλακτική Αγορά, 

β) να παραμείνει κλειστή η Ηλεκτρονική Δευτερογενής Αγορά Τίτλων, 

γ) να εξακολουθήσει η αναστολή εξαγοράς μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, 

δ) να εξακολουθήσει η αναστολή της λειτουργίας εκκαθάρισης από την Εταιρία Εκκαθάρισης για τους τίτλους και τα παράγωγα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που τελούν υπό διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών και στην Αγορά Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών όσο και στην Εναλλακτική Αγορά (ΕΝΑ), 

ε) να εξακολουθήσει η αναστολή της λειτουργίας του χρηματικού διακανονισμού πράξεων σε τίτλους της ελληνικής αγοράς που διενεργείται από το Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΕΛΚΑΤ).

Η ως άνω παράταση ισχύει μέχρι και την 15η Ιουλίου 2015.