Την ολομέλεια των προέδρων των δικηγορικών συλλόγων Ελλάδας συγκαλεί εκτάκτως την ερχόμενη Παρασκευή η συντονιστική επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος. 

Η συντονιστική επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος η οποία συνήλθε σήμερα το βράδυ στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών καλεί τόσο την κυβέρνηση όσο και τον υπουργό Δικαιοσύνης να καταθέσουν στην Βουλή το σχέδιο του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που συντάχθηκε με την συμμετοχή εκπροσώπων των δικηγόρων και όχι το παλαιότερο σχέδιο που έχει αποδοκιμάσει με δημοψήφισμα η δικηγορική κοινωνία. 

Ειδικότερα, η συντονιστική επιτροπή σε ανακοίνωσή της επισημαίνει, μεταξύ των άλλων τα εξής :

«1. Υπάρχει επεξεργασμένο σχέδιο νέου Κώδικα από την νομοπαρασκευαστική επιτροπή του υπουργείου Δικαιοσύνης (επιτροπή Κράνη) που συνεστήθη τους τελευταίους μήνες, με το οποίο επιταχύνεται η απονομή της δικαιοσύνης, προστατεύονται τα δικαιώματα των πολιτών και διασφαλίζονται συνθήκες δίκαιης δίκης. Οι δικηγόροι έχουν συνεισφέρει με τρόπο εποικοδομητικό στην σύνταξη του σχεδίου αυτού συμμετέχοντας ενεργά στις εργασίες της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής.
2. Θεωρούμε επίσης, ότι κάθε απόκλιση από το παραπάνω σχέδιο ή απόπειρα επαναφοράς του προηγούμενου σχεδίου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις εκφρασμένες θέσεις του συνόλου του νομικού κόσμου της χώρας και την κοινωνία.
3. Το δικηγορικό σώμα έχει αποδοκιμάσει με τον πλέον εμφαντικό τρόπο στο δικηγορικό δημοψήφισμα της 2ας και 3ης Δεκεμβρίου 2014 την προηγούμενη απόπειρα να διασαλευτεί η δικονομική τάξη απορρίπτοντας με ποσοστό 93% το Σχέδιο Πολιτικής Δικονομίας που παραβίαζε ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα καθώς και τις αρχές της δίκαιης δίκης.
4. Όπως είχαμε επισημάνει με ανακοίνωσή μας στις 15.11.2014, το παραπάνω σχέδιο περιέχει, μεταξύ άλλων, διατάξεις για την αναγκαστική εκτέλεση που φαλκιδεύουν τα δικαιώματα των οφειλετών των Τραπεζών, ιδίως σε ζητήματα πλειστηριασμών ακινήτων, ενισχύουν δε τα προνόμια των Τραπεζών και περιορίζουν τα εν γένει δικαιώματα εργαζομένων, δημοσίων υπαλλήλων, ασφαλιστικών οργανισμών, υπέρ των προνομίων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
5. Καλούμε την κυβέρνηση και τον υπουργό Δικαιοσύνης να αφουγκραστούν τις αγωνίες του νομικού κόσμου και της κοινωνίας και να υιοθετήσουν το τελευταίο σχέδιο, στην εκπόνηση του οποίου συμμετείχαμε».