Την Έκτακτη Ομάδα Διαχείρισης Κρίσης για την καταστολή των πρόσφατων πυρκαγιών συγκάλεσε σήμερα, Κυριακή η Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου, καθώς η Περιφέρεια παραμένει και σήμερα σε επιφυλακή λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (Δείκτης 4).

Η Έκτακτη Ομάδα Διαχείρισης προχώρησε σε έναν πρώτο απολογισμό δράσης, ο οποίος θα αποτελέσει αντικείμενο εκτενέστερης συζήτησης στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας.

Στον απολογισμό υπογραμμίστηκε ότι στην αντιμετώπιση των πρόσφατων πυρκαγιών, η Περιφέρεια Αττικής συνέβαλε με:

  • Την παραχώρηση στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, κατόπιν αιτήματός της, 30 υδροφόρων οχημάτων.
  • Την τοποθέτηση 2 υδροφόρων οχημάτων για την προληπτική προστασία του Πεδίου του Άρεως και του Αττικού Άλσους.
  • Την ενημέρωση των πολιτών για την εξέλιξη των πυρκαγιών μέσω μηνυμάτων στις πινακίδες ηλεκτρονικών μεταβλητών μηνυμάτων στους κύριους οδικούς άξονες αρμοδιότητας της Περιφέρειας.
  • Την παρουσία των στελεχών της Διεύθυνσης  Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, από την πρώτη στιγμή στους τόπους των πυρκαγιών, υποβοηθώντας το έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και ενημερώνοντας διαρκώς την Έκτακτη Ομάδα Διαχείρισης Κρίσης.
  • Την κινητοποίηση των εθελοντικών ομάδων, στο πλαίσιο της επέμβασης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την άμεση αντιμετώπιση των πυρκαγιών.