Τις προτάσεις του, για τη δημοκρατική διοίκηση και την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων, την εκπαίδευση των μαθητών στα δικαιώματα, τις σχολικές δραστηριότητες, στην πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και των διακρίσεων στο χώρο του σχολείου, απέστειλε ο Συνήγορος του Πολίτη προς τον υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Αριστείδη Μπαλτά και τον αναπληρωτή υπουργό Τάσο Κουράκη.

Ο Συνήγορος, στο πλαίσιο της αποστολής του ως Συνήγορος του Παιδιού, με πολύχρονη δράση, απέστειλε τις προτάσεις του προς την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, τα θέματα που προκύπτουν από τους σχολικούς κανονισμούς, την επικοινωνία μεταξύ μαθητών - εκπαιδευτικών, τη λειτουργία των μαθητικών κοινοτήτων, τη σχολική πειθαρχία, τη λειτουργία της ευέλικτης ζώνης, την προστασία των μαθητών από οικογενειακή βία και παραμέληση, τη δικτύωση των σχολείων με τις τοπικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας και κοινωνικής πρόνοιας.

Από το 2003 μέχρι σήμερα, η ανεξάρτητη αρχή έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην προάσπιση και προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού στο χώρο του σχολείου. Κάθε χρόνο ο Συνήγορος πραγματοποιεί δεκάδες επισκέψεις σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα, όπου συναντιέται και συζητά με ομάδες μαθητών και εκπαιδευτικούς (ενδεικτικά κατά το 2014 είχε 75 συζητήσεις με μαθητές και μαθήτριες).

Παράλληλα, σε συνεργασία με ∆ιευθύνσεις Εκπαίδευσης και φορείς επιμόρφωσης, έχει πραγματοποιήσει μεγάλο αριθμό εκδηλώσεων και σεμιναρίων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης εκπαιδευτικών σε πολλές περιοχές της χώρας, όπως και συναντήσεις με Συλλόγους γονέων και κηδεμόνων.