Συνεδριάζει αύριο Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι το ΔΣ της ΚΕΔΕ.

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

· Ενημέρωση από τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ Γιώργο Πατούλη για το ρόλο των ΟΤΑ στη νέα οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα.

· Συζήτηση και απόφαση για την τρέχουσα οικονομική και λειτουργική κατάσταση των ΟΤΑ.

Εισηγητές: Γ. Πατούλης, πρόεδρος ΚΕΔΕ

Α. Καστρινός, πρόεδρος Επιτροπής Οικονομικών ΚΕΔΕ

· Συζήτηση και απόφαση για τις άμεσες και τρέχουσες ανάγκες χρηματοδότησης έργων ΕΣΠΑ –ΟΤΑ

Εισηγητές: Γ. Πατούλης, πρόεδρος ΚΕΔΕ

Π. Μαΐστρος, σύμβουλος ΚΕΔΕ

· Μεταφορά αρμοδιότητας αδειοδότησης ιδιωτικών υδρευτικών δικτύων από τους Δήμους στις Περιφέρειες

Εισηγητής: Π. Ζυγούρης, νομικός σύμβουλος ΚΕΔΕ

· Νομοθετική ρύθμιση σχετικά με την απαλλαγή των ΟΤΑ Α΄ βαθμού και των ΝΠΔΔ αυτών από το φόρο εισοδήματος του Ν.4172/2013 και από τον ΕΝΦΙΑ

Εισηγητές: Α. Καστρινός, πρόεδρος Επιτροπής Οικονομικών ΚΕΔΕ

Π. Ζυγούρης, νομικός σύμβουλος ΚΕΔΕ

· Μισθοδοσία Δημοτικών Αστυνομικών

Εισηγητής: Γ. Μουράτογλου, γενικός γραμματέας ΚΕΔΕ