Τα... συνηθισμένα ευρήματα περιέχει για μία ακόμη φορά η ετήσια έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης Λέανδρου Ρακιντζή, για το 2014, καθώς καταγράφεται ένα μεγάλο ποσοστό κακοδιοίκησης και ατασθαλιών στους τομείς οικονομικής διαχείρισης, της πολεοδομίας, την υγεία και το περιβάλλον.

Επίσης, έκανε γνωστό ότι εντοπίστηκαν περισσότερα από 2.600.000 ευρώ να μην έχουν δηλωθεί, όπως προκύπτει από τον έλεγχο πόθεν έσχες δημοσίων υπαλλήλων, που διενεργήθηκε από τους επιθεωρητές δημόσιας διοίκησης. Από τα στοιχεία της έκθεσης φαίνεται ότι τα μισά από τα ποσά των εμβασμάτων στο εξωτερικό δεν ήταν δηλωμένα νομίμως.

Επίσης, παρατηρήθηκαν και φαινόμενα ατιμωρησίας, καθώς κατά το 2014 κοινοποιήθηκαν στο γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή 2.203 πειθαρχικές αποφάσεις που εξέδωσαν τα αρμόδια όργανα του στενού δημόσιου τομέα και 765 αποφάσεις φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Ο κ. Ρακιντζής υπέβαλε 149 ενστάσεις κατά οριστικών αποφάσεων και άσκησε 3 προσφυγές κατά τελεσίδικης πειθαρχικής απόφασης.

Όπως αναφέρει ο κ. Ρακιντζής,

«είναι ζωτικό ζήτημα να ανακαλύψουμε και στη χώρα μας όλοι -πολίτες, υπάλληλοι, διοικητικά όργανα και συνδικαλιστικοί φορείς- τις δύο αυτονόητες και θεμελιώδεις έννοιες πάνω στις οποίες στηρίζεται κάθε οργανωμένη κοινωνία και κάθε σοβαρό κράτος: α) την έννοια της ατομικής ευθύνης, αυτής που δεν θα μας επιτρέπει να κρυβόμαστε πίσω από τους άλλους, που δεν συγχέεται με τις ευθύνες των άλλων, αυτής που εξατομικεύει σε καθένα µας τη φράση του Καζαντζάκη «εσύ θα σώσεις τον κόσμο κι αν δεν σωθεί, εσύ θα φταις και β) την έννοια του δημοσίου συμφέροντος, στο οποίο εμπεριέχεται η καλή λειτουργία της ∆ημόσιας ∆ιοίκησης, που αίρεται πάνω από κάθε ατομικό, τοπικό, κομματικό ή άλλο συμφέρον».

Πάντως, η έκθεση Ρακιντζή προκάλεσε την έντονη αντίδραση της ΑΔΕΔΥ, καθώς όπως επισημαίνεται, από την συνδικαλιστική οργάνωση των δημοσίων υπαλλήλων, ο γενικός επιθεωρητής διατυπώνει προτάσεις για ιδιωτικοποίηση τομέων του δημοσίου, για την αξιολόγηση και των αυτοπεριορισμό των συνδικαλιστών στα καθήκοντά τους. Οι προτάσεις αυτές, κατά την ΑΔΕΔΥ, αποτελούν πολιτικές τοποθετήσεις και εκτός των πεδίων αρμοδιότητας του επιθεωρητή, ενώ ταυτόχρονα τον καλεί να αυτοπεριοριστεί στα καθήκοντά του.

Στοιχεία της έκθεσης

Οι υποθέσεις που έλεγξε ο ΓΕΔΔ για το 2014 έφτασαν τις 1565. Το 56% των καταγγελιών έγιναν επώνυμα από πολίτες. Αντίθετα οι ανώνυμες καταγγελίες φθάνουν στο 22,6%.

Οι οικονομικοί έλεγχοι και τα θέμα οικονομικής διαχείρισης, αποτέλεσαν την κύρια θεματική κατηγορία για μία ακόμη χρονιά (27,2% των υποθέσεων, έναντι του 41,8% για το 2013). Οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν σε ποσοστό 33,2% σε Υπηρεσίες Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού. Ακολουθούν οι υπηρεσίες των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου με ποσοστό 18,9%.

Η Περιφέρεια Αττικής συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό των υποθέσεων που ελέγχθηκαν (ποσοστό 38,3%), ακολουθεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ποσοστό 24,4%), με επόμενες την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (22,5%) και τρίτη την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (19,9%).

Οι θεματικές κατηγορίες επί του συνόλου των 1565 υποθέσεων το 2014 αφορούν σε :

-άδειες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (54)

-Ασφαλιστικά Ταμεία (21)

-Δημόσια Έργα (75)

-Εκπαιδευτικά (27)

-Λοιπές άδειες λειτουργίας (29)

-Μεταφορές / Επικοινωνίες ( 42)

-Οικονομική διαχείριση / Έλεγχος (426)

-Παραβίαση διοικητικών διαδικασιών ( 211)

-Περιβάλλον ( 49)

-Πολεοδομικά (152)

-Προμήθειες (29)

-Υγεία Πρόνοια / Δημόσια Υγεία (162)

-Υγιεινή / Ασφάλεια εργαζομένων (6)

-'Αλλη κατηγορία (282)