Παρατείνεται, μέχρι νεωτέρας, η θητεία των διευθυντών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Παράλληλα, παρατείνεται η θητεία των προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και των προϊσταμένων κέντρων διαφοροδιάγνωσης, διάγνωσης και υποστήριξης ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.).

Σύμφωνα με την απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Παιδείας, Τάσου Κουράκη, η παράταση αυτή θα ισχύει, μέχρις ότου εκδοθούν νεώτερες υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες θα προβλέπουν την πλήρωση των σχετικών θέσεων.