Το International School of Athens ανακοινώνει με περηφάνια ότι οι φετινοί απόφοιτοι του IB πέτυχαν σε ποσοστό 100% στις εξετάσεις του IB Diploma, ενώ ο μέσος όρος του σχολείου κινήθηκε στο υψηλό ποσοστό των 35 points. Η καθολική επιτυχία των τελειόφοιτων μαθητών του ISA στις φετινές εξετάσεις σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η μεγάλη πλειοψηφία κατάφερε να περάσει σε πανεπιστήμια που αποτελούσαν την πρώτη τους επιλογή αποδεικνύει στην πράξη ότι η φιλοσοφία της εφαρμοζόμενης εκπαιδευτικής διαδικασίας αποδίδει εξαιρετικά αποτελέσματα. 

Το ISA κατέγραψε τη μέγιστη βαθμολογία (45) που μπορεί να πάρει ένα παιδί στις εξετάσεις του ΙΒ παγκοσμίως και που σπάνια αποδίδεται σε μαθητές που φοιτούν σε σχολεία στην Ελλάδα, ενώ το 30% των τελειοφοίτων κατέγραψε την ανώτατη βαθμολογία. Η πολυετής πια εμπειρία του ISA έχει δημιουργήσει όλες τις αναγκαίες προϋποθέσεις που διευκολύνουν τη μαθησιακή διαδικασία και δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά να αναπτύξουν τις δεξιότητες εκείνες που θα τα βοηθήσουν να ανταποκριθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις μαθησιακές και γνωστικές απαιτήσεις του ΙΒ.  

Η Διοίκηση του σχολείου θεωρεί ότι τα σημαντικά ποιοτικά στοιχεία που προέκυψαν από τις φετινές είναι αποτέλεσμα της τεράστιας προσπάθειας για ποιοτική αναβάθμιση της διδακτικής διαδικασίας που δεν επιβαρύνει τους μαθητές με ιδιαίτερα μαθήματα και πρόσθετη κόπωση, και είναι αποφασισμένη να συνεχίσει τη μεθοδική δουλειά στον τομέα αυτό και για καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον.