Την ανάγκη για αναβάθμιση του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης-Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) τόνισε ο νέος αναπληρωτής υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Χριστόφορος Βερναρδάκης.

Ο κ. Βερναρδάκης μίλησε για αναβάθμιση του ΕΚΔΔΑ από εκπαιδευτικό κέντρο σε κεντρικό γνωμοδοτικό συμβούλιο του κράτους σε θέματα δημόσιας διοίκησης, με επέκταση σε ερευνητικά θέματα και συμβολή στη διαμόρφωση και αποτελεσματική υλοποίηση των δημόσιων πολιτικών.

Επίσης, ο κ. Βερναρδάκης, κατά την επίσκεψή του στο ΕΚΔΔΑ, όπου είχε συνάντηση με την πρόεδρο Ιφιγένεια Καμτσίδου και το στελεχιακό δυναμικό του Κέντρου, είπε ότι θα αποτελεί πρότυπο λειτουργιών και δημοκρατικής αξιολόγησης.

Παράλληλα, όπως συμφώνησε ο κ. Βερναρδάκης με την κ. Καμτσίδου, θα καθιερωθεί ανοιχτός δίαυλος διαλόγου του υπουργείου με το ΕΚΔΔΑ, στο πλαίσιο του οποίου ορίζονται, τακτικές συναντήσεις, μία φορά το μήνα, με το στελεχιακό δυναμικό του Κέντρου, με αντικείμενο θέματα που αφορούν τις προοπτικές και τις ανάγκες της δημόσιας διοίκησης.