Πονάει η αγάπη, το λέει και το τραγούδι.. όμως, ο πόνος αυτός αποδιδόταν καθαρά σε ψυχολογικά αίτια, έως τώρα, διότι μία νέα έρευνα του proceedings of the National Academy of sciences of USA ανατρέπει τα δεδομένα. Ο χωρισμός -και η ανάμνησή του ακόμα- ενεργοποιεί κέντρα του εγκεφάλου που σχετίζονται με τον φυσικό πόνο. Αυτό είναι το συμπέρασμα πολύμηνης έρευνας που πραγματοποιήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες σε δείγμα ανθρώπων που είχαν πρόσφατη την εμπειρία του χωρισμού -τους προηγούμενους έξι μήνες- και μόλις δημοσιεύτηκε.

Οι μισοί μετέχοντες στην έρευνα υποβλήθηκαν σε μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου ενώ κοίταζαν τη φωτογραφία του πρώην τους και περιέγραφαν ιστορίες από την κοινή ζωή τους. Οι άλλοι μισοί, ενώ παρατηρούσαν φωτογραφίες φίλων τους. Και για να ολοκληρωθεί το πείραμα, οι ερευνητές προκαλούσαν στους συμμετέχοντες πόνο με τη χρήση πηγής θερμότητας.Τα ευρήματα ήταν εντυπωσιακά. Όπως προέκυψε από την ανάλυση των τομογραφιών, η θέα του πρώην ενεργοποιεί τα ίδια εγκεφαλικά κέντρα με το κάψιμο.

Με άλλα λόγια, η ανάμνηση του χωρισμού γεννά στους ανθρώπους που τον έζησαν αίσθημα πραγματικού πόνου.Η εξήγηση για το φαινόμενο αυτό μπορεί να βρίσκεται στην εξελικτική θεωρία, επισημαίνουν οι επιστήμονες. Ο χωρισμός σε προηγούμενα εξελικτικά στάδια σήμαινε την αναγκαστική απομάκρυνση του ενός εκ του ζεύγους από την αγέλη. Μια απομάκρυνση που συνοδευόταν από φυσικό πόνο και κατέληγε συχνά στο θάνατο λόγω έλλειψης τροφής και προστασίας από τα φυσικά φαινόμενα και τις αντίπαλες αγέλες.

Πηγή: Gynaikamag