Νέα υπέρβαση του ορίου ενημέρωσης για το όζον καταγράφηκε σήμερα το απόγευμα σε σταθμό μέτρησης. 

Συγκεκριμένα σημειώθηκε μέγιστη Ωριαία Τιμή Ο3 206 μg/m3 στο Σταθμό Μέτρησης Θρακομακεδόνων.

Ήδη παρατηρείται κάποια αποκλιμάκωση από τις μέγιστες τιμές τόσο στο συγκεκριμένο σταθμό μέτρησης όπου υπήρξε νωρίτερα υπέρβαση του ορίου συναγερμού όσο και στους άλλους τρεις σταθμούς μέτρησης όπου υπήρξε νωρίτερα σήμερα υπέρβαση του ορίου ενημέρωσης.

Για το λόγο αυτό σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες για την προφύλαξη του πληθυσμού: 

Άτομα με αναπνευστικές και καρδιαγγειακές παθήσεις και γενικότερα άτομα ευαίσθητα στην ατμοσφαιρική ρύπανση συνιστάται να παραμένουν σε εσωτερικούς χώρους και να αποφεύγουν την κυκλοφορία στο εξωτερικό περιβάλλον.  Επίσης συνιστάται στα παραπάνω άτομα, καθώς και τα παιδιά να αποφεύγουν την έντονη σωματική άσκηση, η οποία μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού και να οδηγήσει σε αναπνευστικά προβλήματα.