Προτάσεις που αφορούν χώρους υποδοχής για τους πρόσφυγες και την εξεύρεση της καλύτερης δυνατής λύσης για την διαχείριση των προβλημάτων τους στον άτυπο προσφυγικό καταυλισμό στο Πεδίο του 'Αρεως συζήτησαν σήμερα σε σύσκεψή τους εκπρόσωποι της Περιφέρειας Αττικής καθώς και δημόσιοι και κοινωνικοί φορείς.

Με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής συνεργάστηκαν στενά για την εξεύρεση της καλύτερης δυνατής λύσης όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς όπως γραμματείες υπουργείων, το ΚΕΛΠΝΟ, ο Δήμος Αθηναίων, ΜΚΟ με εμπειρία στο πεδίο, δημόσιοι φορείς και φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών. 

Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για τα χαρακτηριστικά των προσφυγικών ομάδων και τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν (ζητήματα υγείας, σίτισης), ενώ έγινε ενημέρωση για τις διαθέσιμες υπηρεσίες και κάθε φορέας παρουσίασε τις δυνατότητες προσφοράς για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Επίσης κατατέθηκαν προτάσεις για την άμεση και έμμεση αντιμετώπιση των δυσχερειών που δημιουργούν οι συνεχείς ροές των προσφύγων στους ελεύθερους χώρους της πρωτεύουσας.

Με την ολοκλήρωση της σύσκεψης η αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα Ερμίνα Κυπριανίδου, εξέφρασε την ικανοποίησή της για το «θετικό κλίμα και τον άριστο συντονισμό που επιτευχθεί επάνω σε αυτό το κρίσιμο ζήτημα της διαχείρισης όλου αυτού του ανθρώπινου δυναμικού και της αναγκαιότητας για άμεση αντιμετώπιση των επειγόντων προβλημάτων που εκδηλώνονται στους άτυπους καταυλισμούς».

Η κ Κυπριανίδου επεσήμανε ότι οι προτάσεις κυρίως αφορούσαν συγκεκριμένους χώρους υποδοχής για την προσωρινή μετεγκατάσταση των προσφύγων, χώροι οι οποίοι θα διαθέτουν τις απαιτούμενες υποδομές για την διαβίωση τους και θα συμπληρωθούν με επιπλέον υπηρεσίες και δράσεις για την ανακούφιση και εξυπηρέτηση τους.

Πρόσθεσε ότι συγκροτήθηκε ομάδα διαχείρισης αποτελούμενη από στελέχη των υπουργείων Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υγείας, της Περιφέρειας του Δ. Αθηναίων και ΜΚΟ προκειμένου να διενεργήσει τις απαραίτητες αυτοψίες για την καταλληλότητα των χώρων, είτε είναι στρατοπέδα, είτε αθλητικές εγκατάστασεις, είτε κατασκηνώσεις κ.α..

Ακόμη ελήφθησαν μετρά άμεσης υλοποίησης για την ανακούφιση των διαμενόντων στο Πεδίον του Άρεως όπως η εντατικοποίηση των συνεργείων καθαριότητας του Δήμου, η συνεχής παρουσία δύο κινητών μονάδων του ΚΕΕΛΠΝΟ για την περίθαλψη των πασχόντων, ειδική ομάδα μέριμνας για τα ασυνόδευτα παιδιά, βελτίωση του συντονισμού στην σίτιση καθώς και άλλες δράσεις άμεσης υποστήριξης.