Αποκλιμάκωση παρουσιάζεται στις τιμές του όζοντος όπου νωρίτερα σήμερα υπήρξε υπέρβαση του ορίου ενημέρωσης.

Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, σύμφωνα με τις μετρήσεις του δικτύου παρακολούθησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης της Αθήνας, υπήρξε υπέρβαση του ορίου ενημέρωσης (180 μg/m3) για το όζον σε έναν σταθμό μέτρησης: Συγκεκριμένα μέχρι τις 16:00 σημειώθηκε μέγιστη ωριαία τιμή Ο3 187 μg/m3 στο σταθμό μέτρησης Λυκόβρυσης.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες για την προφύλαξη του πληθυσμού:

Άτομα με αναπνευστικές και καρδιαγγειακές παθήσεις και γενικότερα άτομα ευαίσθητα στην ατμοσφαιρική ρύπανση συνιστάται να παραμένουν σε εσωτερικούς χώρους και να αποφεύγουν την κυκλοφορία στο εξωτερικό περιβάλλον. Επίσης συνιστάται στα παραπάνω άτομα, καθώς και τα παιδιά να αποφεύγουν την έντονη σωματική άσκηση, η οποία μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού και να οδηγήσει σε αναπνευστικά προβλήματα.