Έκτακτη χρηματοδότηση ύψους 2,706 εκατ. ευρώ θα λάβει το Λιμενικό Σώμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Ειδικότερα η συμφωνία χρηματοδότησης θα καλύπτει: 

  1. Την ενίσχυση των Λιμενικών Αρχών του Ανατολικού Αιγαίου σε ανθρώπινο δυναμικό μέσω αποστολών και μεταθέσεων στελεχών Λιμενικού Σώματος από 01/02/2015 έως 31/01/2016 προκειμένου να διαχειριστούν αποτελεσματικότερα το υπέρμετρο και δυσανάλογο μεταναστευτικό κύμα που πλήττει τα Ανατολικά θαλάσσια Σύνορα της Χώρας μας (2,22 εκατ. ).
  2. Την προμήθεια εξοπλισμού Έρευνας και Διάσωσης (σωσίβια, δίχτυα ναυαγών, θερμαντικές κουβέρτες, φωτιστικά σήματα κινδύνου, προστατευτικές στολές, κλπ.) συνολικής αξίας 486.000 ευρώ για την αναβάθμιση της ικανότητας των επιχειρησιακών μέσων του Λιμενικού Σώματος και των πληρωμάτων τους να διασώζουν έγκαιρα τους χιλιάδες Υπηκόους Τρίτων Χωρών που επιχειρούν καθημερινά με κίνδυνο τη ζωή τους να διασχίσουν τα Ανατολικά θαλάσσια σύνορα.

Το πρόγραμμα χρηματοδότησης εντάσσεται στα πλαίσια της Επείγουσας Συνδρομής έτους 2014 του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας.