Το Ελεγκτικό Συνέδριο σήμερα αποφάνθηκε ότι δεν μπορεί να υπάρξει έλεγχος του νεότερου συνταξιοδοτικού καθεστώτος των ενστόλων εάν δεν υπάρξουν νέες προσφυγές. 

Ειδικότερα με την υπ' αριθμόν 4707/2015 απόφασή της η Ολομέλεια έκρινε ότι δεν μπορεί, με αφορμή τις παλαιές προσφυγές των συνταξιούχων ενστόλων, να επεκτείνει τον έλεγχο συνταγματικότητας στον νεότερο αποκαταστατικό νόμο 4307/2014 που επανάφερε εν μέρει τις αποδοχές και τις συντάξεις τους στα παλαιά μισθολογικά επίπεδα, καθώς το παλαιότερο νομοθετικό καθεστώς έχει καταργηθεί από το νεότερο και για να ελεγχθεί (το νέο νομοθετικό καθεστώς) απαιτείται η κατάθεση νέων προσφυγών.

Υπενθυμίζεται, ότι η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε αντισυνταγματικές και αντίθετες στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου τις αναδρομικές, από 1 Αυγούστου 2012, περικοπές των μισθών και των συντάξεων των στρατιωτικών όλων σωμάτων που υλοποιήθηκαν με το νόμο 4093/2012.

Στη συνέχεια, σε συμμόρφωση των αποφάσεων της Ολομέλειας του ΣτΕ, εκδόθηκε ο νεότερος νόμος 4307/2014, ο οποίος απεκατέστησε μερικώς τα πράγματα.

Όμως, στο Ελεγκτικό Συνέδριο εκκρεμούσε προσφυγή συνταξιούχου πλωτάρχη του Λιμενικού Σώματος, ο οποίος στρεφόταν κατά του παλαιού νομοθετικού πλαισίου και ζητούσε συμπληρωματικά να κριθεί και το νεότερο αποκαταστατικό νομοθετικό πλαίσιο, που αναπροσάρμοσε μεν, αλλά όχι πλήρως (όπως έλεγε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας) τις αποδοχές και τις συντάξεις στο προ του Αυγούστου του 2012 ύψος.