Η οικονομία και η ανεργία είναι τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τους Έλληνες πολίτες, σύμφωνα με το τακτικό ευρωβαρόμετρο που δημοσίευσε σήμερα η Κομισιόν. Παρόλα αυτά, οι πολίτες βλέπουν με ελαφρώς πιο θετικό τρόπο το μέλλον απ' ότι έξι μήνες πριν.

Ειδικότερα, το 97% των ερωτηθέντων Ελλήνων απάντησαν ότι η κατάσταση της οικονομίας στη χώρα τους είναι κακή, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος δεν ξεπερνάει το 59%.
 
Επιπλέον, το 73% θεωρεί πως κακή είναι και η οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού, ενώ αντίθετα ο ευρωπαϊκός μέσος όρος την θεωρεί καλή κατά 68%. 

Όσον αφορά τις προσδοκίες των Ελλήνων για το μέλλον, μόλις το 23% εξ αυτών θεωρεί πως η οικονομική κατάσταση της Ελλάδας θα βελτιωθεί μέσα στους επόμενους 12 μήνες, ωστόσο σε σχέση με έξι μήνες πριν, οι «αισιόδοξοι» έχουν αυξηθεί κατά 9%. Αντίστοιχα, για την κατάσταση της εργασίας στην Ελλάδα μόλις το 20% των Ελλήνων θεωρεί ότι θα βελτιωθεί, έναντι 23% στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. 

Επίσης, σύμφωνα με το ευρωβαρόμετρο, περισσότεροι από τους μισούς Έλληνες απάντησαν ότι «τα χειρότερα έρχονται» αναφορικά με την κρίση (54%) ενώ το 44% εξέφρασε την άποψη ότι η κρίση έχει φτάσει στο ανώτατο σημείο της και από δω και πέρα η κατάσταση θα βελτιώνεται. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι και πάλι οι «αισιόδοξοι» είναι κατά 6% περισσότεροι σε σχέση με το Νοέμβριο του 2014.

Γενικά, από το τρέχον ευρωβαρόμετρο φαίνεται ότι οι Έλληνες θεωρούν κατά προτεραιότητα πιο σημαντικά θέματα στη χώρα τους την ανεργία (56%) και την οικονομική κατάσταση (51%) και σε επίπεδο ΕΕ την οικονομική κατάσταση (40% ) και τη μετανάστευση (27%).