Παρατείνεται έως τις 31 Αυγούστου η υπουργική απόφαση για την αναστολή καταβολής δικαστικών παραβόλων, εγγυοδοσιών και χρηματικών ποσών από μετατροπή ποινών.

Η παράταση κρίθηκε αναγκαία λόγω των capital controls καθώς η προηγούμενη απόφαση έληγε στις 31 Ιουλίου.