Στο 74,1% φτάνει η πληρότητα των θέσεων νοσηλευτικού προσωπικού του ΕΣΥ.

Σύμφωνα στοιχεία που παρουσίασε η Πανελλήνια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού (ΠΑΣΟΝΟΠ), στο ΕΣΥ υπηρετούν 29.253 νοσηλευτές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων (σε σύνολο 39.452 οργανικών θέσεων), ενώ υπάρχουν 10.199 κενά.

Η πολυπληθέστερη κατηγορία είναι οι απόφοιτοι Τεχνολογικής εκπαίδευσης σε ποσοστό 58,2% επί του συνόλου (17.033 υπηρετούντες, σε 21.922 οργανικές θέσεις ΤΕ). Ακολουθούν οι Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ποσοστό 38,6% (11.281 υπηρετούντες σε 15.983 οργανικές θέσεις ΔΕ) και η μικρότερη κατηγορία αφορά τους νοσηλευτές Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με ποσοστό μόλις 3,2% επί του συνόλου (939 υπηρετούντες σε σύνολο 1547 οργανικών θέσεων ΠΕ).

Η ΠΑΣΟΝΟΠ αναφέρει ότι το ΠΔ 87/1986 που ισχύει «ίδιο κι απαράλλαχτο» 30 χρόνια μετά την υπογραφή του σχετικά με τη στελέχωση των νοσοκομείων του ΕΣΥ, «κρίνεται ανεπαρκές, αναχρονιστικό, ξεπερασμένο, έξω από κάθε πλαίσιο λειτουργίας που προάγει την ποιότητα, την αποδοτικότητα, την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Δημόσια νοσοκομεία».