Την εταιρεία Ηλειακή Ελαιουργία δικαίωσε το Τριμελές Διοικητικό πρωτοδικείο Πύργου, έπειτα από προσφυγή της εταιρείας κατά της απόφασης επιβολής προστίμου με αριθμό 399/30.11.2006. 

Το δικαστήριο έκρινε ότι δεν υπήρχαν εικονικά τιμολόγια, μετά από αποδεικτικά στοιχεία που προσκόμισε η εταιρεία και έπειτα από επανέλεγχο που διενεργήθηκε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Πελόπιο Ηλείας

Ειδικότερα, η φορολογική αρχή που διενήργησε τον έλεγχο, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υφίστατο εικονικότητα των υπό κρίση τιμολογίων για την αγορά αγροτικών προϊόντων και ότι αυτά εκδόθηκαν σύμφωνα με τις προσήκουσες διατάξεις.