Υποδομή ασύρματου δικτύου στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης εγκατέστησε το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ), σε συνεργασία με την Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων της Ακρόπολης (ΥΣΜΑ).

Στο δίκτυο θα μπορούν να συνδέονται φοιτητές και ερευνητές από όλο τον κόσμο. 

Η σύνδεση πραγματοποιείται μέσω της υπηρεσίας περιαγωγής eduroam, η οποία αναπτύσσεται από το πανευρωπαϊκό ακαδημαϊκό δίκτυο GEANT και προσφέρει στους χρήστες των μελών του πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες με χρήση ατομικών κωδικών πρόσβασης.

Παράλληλα, σύμφωνα με το ΕΔΕΤ, διαμορφώνονται και οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία διαδικτυακών εφαρμογών εξατομικευμένης πλοήγησης και πληροφόρησης για τους χώρους του μνημείου.