Σε μια πρώτη συμφωνία κατέληξαν στην Αθήνα η αντιπροσωπεία της Δημοτικής Εταιρείας Ύδρευσης και της ΔΕΗ, για το μεγάλο χρέος της πρώτης που είχε ως αποτέλεσμα την διακοπή της ηλεκτροδότησης των αντλιοστασίων και την περιορισμένη υδροδότηση του νησιού. Σύμφωνα με τον διακανονισμό, η δημοτική επιχείρηση θα πληρώνει τακτικά όλους τους τρέχοντες λογαριασμού και για την αποπληρωμή του χρέους θα καταβάλλει κάθε μήνα το ποσό των 50 χιλ. ευρώ.

Η συμφωνία αυτή επιτεύχθηκε μετά από διήμερες διαπραγματεύσεις και αφορούσε συνολικό χρέος 5 εκατ. ευρώ που περιελάμβανε οφειλές μαζί με τοκοφόρες απαιτήσεις.

Μετά από αυτή την εξέλιξη αποκαταστάθηκε η ομαλή υδροδότηση του νησιού.