Στο Συμβούλιο Υπουργών Παιδείας, στις Βρυξέλλες, συμμετείχε η Αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας, Φώφη Γεννηματά.
Στο πλαίσιο του Συμβουλίου, συζητήθηκαν μια σειρά θεμάτων που αφορούν στην ευρωπαϊκή πολιτική για την εκπαίδευση ενηλίκων, στη διαπολιτισμική εκπαίδευση με έμφαση στην καταπολέμηση της σχολικής διαρροής μαθητών Ρομά, στη μαθησιακή κινητικότητα των νέων και στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα. Επιπλέον, υπήρξε ενημέρωση από την Προεδρία του Συμβουλίου για θέματα που αφορούν στην ενδιάμεση έκθεση του προγράμματος «Διά Βίου Μάθηση 2007-2013» και για τις δράσεις που θα αναλάβει η Πολωνική Προεδρία.

 Στο προγραμματισμένο πρωινό εργασίας, την Παρασκευή 20/05/2011, η κυρία Γεννηματά είχε την ευκαιρία να ενημερώσει τους ομολόγους της διεξοδικά για την πορεία της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα. Στη συνέχεια, στις επίσημες εργασίες του Συμβουλίου των Υπουργών, συζητήθηκε αποκλειστικά η στρατηγική και τα προγράμματα καταπολέμησης της σχολικής διαρροής Ρομά. Η Αναπληρώτρια Υπουργός τόνισε ότι η στρατηγική της Ελλάδας αποτυπώνεται στο Έργο/Πρόγραμμα «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» και αποτελεί μέρος της Εθνικής Στρατηγικής για τους Ρομά.

 «Δίνουμε έμφαση στην προσχολική αγωγή και προσπαθούμε να εξοικειώσουμε τα παιδιά των Ρομά με την ιδέα του σχολείου, ενώ ιδιαίτερα σημαντική είναι και η έγκαιρη εγγραφή των παιδιών στην Α’ Δημοτικού», υπογράμμισε.

Πέρα από τις δράσεις που προβλέπονται στο πρόγραμμα η κυρία Γεννηματά ανέδειξε τη σημασία των διαμεσολαβητών Ρομά, τόσο σε επίπεδο πρόσβασης των μαθητών Ρομά στο σχολείο (σχολική διαμεσολάβηση), όσο και στην προσέλκυσή των νέων ενηλίκων Ρομά στα μαθήματα αλφαβητισμού των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

 «Μας προβληματίζει», συνέχισε η Αναπληρώτρια Υπουργός, «ότι στην Ελλάδα παρατηρείται μια συγκέντρωση Ρομά, ανέργων και μεταναστών, που αναδεικνύουν την ανάγκη για μια συνολική παρέμβαση στο θέμα των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων.

 Για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος η Ελλάδα προωθεί τις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), οι οποίες αποτελούν μια ολιστική παρέμβαση, που συνδυάζει εξειδικευμένη εκπαιδευτική προσέγγιση, όπου χρειάζεται, και διασφάλιση στοχευμένων δράσεων και συνεργειών μεταξύ Υπουργείου Παιδείας (λειτουργία ενισχυτικών τμημάτων), Δήμων (διάθεση κοινωνικών λειτουργών) και Υπουργείων Υγείας (προαγωγή υγείας και εμβολιασμοί) και Απασχόλησης (προγράμματα κατάρτισης ανέργων), ώστε να διευθετηθούν τα εκπαιδευτικά και κοινωνικά ζητήματα που ευθύνονται για το πρόβλημα των εκπαιδευτικών ανισοτήτων και της σχολικής διαρροής.

 Η Αναπληρώτρια Υπουργός επεσήμανε ότι «η εγγραφή ενός παιδιού Ρομά στο σχολείο, χωρίς προηγουμένως να έχουμε πάρει μέτρα για τη βελτίωση της ζωής της οικογένειας του και του ίδιου, εξελίσσεται πολλές φορές σε ένα πολύ σκληρό πείραμα, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται τα φαινόμενα της εικονικής σχολικής ένταξης και της σχολικής διαρροής» και κατέληξε: «Καλούμε ένα παιδί να βουτήξει στα βαθιά, ξέροντας ελάχιστα να κολυμπά, πολλές φορές δε και καθόλου. Είναι προφανές λοιπόν ότι αυτό το παιδί δεν ξεκινά από την ίδια αφετηρία με τα υπόλοιπα, ενώ έχει ταυτόχρονα να αντιμετωπίσει προκαταλήψεις ετών».

 Στο πρόγραμμα ΖΕΠ θα συγκλίνουν και όλα τα επιμέρους προγράμματα (Μουσουλμανοπαίδων, Ρομά, παλιννοστούντων) που ασχολούνται με ευπαθείς ομάδες στην εκπαίδευση μέσα από την ανάδειξη αξιόπιστων δεικτών, που μετρούν ποιοτικά την αναγκαιότητα για παρεμβάσεις σε συγκεκριμένες περιοχές.

 Η κυρία Γεννηματά ολοκλήρωσε την παρέμβασή της αναφερόμενη στην πορεία των εθνικών στρατηγικών παρέμβασης μετά τη λήξη των προγραμμάτων ΕΣΠΑ. «Τα κενά που υπάρχουν ανάμεσα στη λήξη ενός προγράμματος και στην έναρξη ενός καινούργιου, είναι αρκετά, ώστε να οδηγήσουν πολλά παιδιά Ρομά ξανά εκτός εκπαιδευτικής διαδικασίας», είπε.

 Τέλος, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δει με πιο ανοικτό τρόπο τις δυνατότητες χρηματοδότησης οριζόντιων δράσεων χρηματοδότησης για ευπαθείς ομάδες και για σχέδια κοινωνικής ανάπτυξης, που θα εντάσσονται στα εξειδικευμένα Εθνικά Σχέδια Δράσης, αλλά θα έχουν τοπικά χαρακτηριστικά και μετρήσιμα αποτελέσματα.