Στην πλήρη και καθολική πεζοδρόμηση του εμπορικού κέντρου της πόλης της Ζακύνθου, προχωρά ο Δήμος μετά από πολύχρονες συζητήσεις και αντιπαραθέσεις που είχαν υπάρξει γύρω από το ζήτημα αυτό. Στο επίκεντρο βρίσκεται η κεντρική λεωφόρος Αλεξ. Ρώμα που αν και είχε πεζοδρομηθεί από το 2002, εν τούτοις είναι ακόμα σε κοινή χρήση οχημάτων και πεζών.

 Καθοριστικό ρόλο στην σύνταξη της Κανονιστικής απόφασης, έπαιξε η Κυκλοφοριακή Μελέτη που έχει εκπονηθεί από το 2001 για το Δήμο Ζακυνθίων και επικαιροποιήθηκε πρόσφατα από το Πανεπιστήμιο Πατρών.

 Οι πεζόδρομοι θα προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τους πεζούς, ωστόσο θα υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις για τα οχήματα κοινής ωφέλειας, για τα οχήματα που ανεφοδιάζουν τα καταστήματα της περιοχής κ.α., ενώ ευθύνη του Δήμου είναι να τοποθετηθεί ειδική σήμανση που θα απαγορεύει τη διέλευση των οχημάτων.

 Αξίζει να αναφερθεί τέλος, πως μετά την ανάρτηση της κανονιστικής απόφασης στην ιστοσελίδα του Δήμου, θα συγκεντρωθούν οι προτάσεις πολιτών και φορέων, που θα επεξεργαστούν την εισήγηση και θα εκθέσουν τις δικές τους απόψεις.