Τέλος στους παραδοσιακούς φούρνους βάζει ρύθμιση του νέου μνημονίου η οποία προβλέπει πως στο εξής δεν θα διαχωρίζονται τα αρτοποιεία και τα πρατήρια πώλησης άρτου με την αιτιολογία ότι η εν λόγω διάκριση προκαλει σύγχυση στους καταναλωτές.

Με τη νέα ρύθμιση στο εξής θα επιτρέπεται και στα πρατήρια άρτου που έχουν τις απαραίτητες εγκαταστάσεις για ψήσιμο ψωμιού από έτοιμα προϊόντα ζύμης και φέρουν τις ανάλογες προϋποθέσεις, να κάνουν χρήση της ονομασίας «αρτοποιείο».

Από την άλλη, θα δίνεται η δυνατότητα στους παραδοσιακούς φούρνους που ζυμώνουν το ψωμί να το επισημαίνουν με ειδικές πινακίδες.

Την ίδια στιγμή, με άλλη τροποποίηση στον νόμο 3526/2007, αίρονται οι περιορισμοί αναφορικά με τα σημεία πώλησης του ψωμιού και πλέον θα επιτρέπεται να γίνεται εμπόριο άρτου σε πολλά σημεία όπως ιχθυοπωλεία, κρεοπωλεία, πτηνοπωλεία, παντοπωλεία τρόφιμα ή ποτά, πάντα με την προϋπόθεση ότι τηρούνται αυστηρώς οι υγειονομικοί και οικοδομικοί κανόνες προκειμένου να μην κινδυνεύει η υγεία των καταναλωτών.