Τις θέσεις 55 διανομέων αναμένεται να καλύψουν τα ΕΛΤΑ για τα περιφερειακά καταστήματα τον νομών Σερρών, Θεσσαλονίκης και Πιερίας. Η υποβολή των αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 30 Μαΐου. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 4μηνη σύμβαση εργασίας.