Το υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης έχει ήδη ξεκινήσει σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία, τη διαδικασία έκδοσης των αποφάσεων μετάταξης των υπαλλήλων που προορίζονται για τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ή Δήμους, προκειμένου αυτές να έχουν ολοκληρωθεί σε σύντομο χρόνο. Την παραπάνω απάντηση δίνει ο υφυπουργός Εσωτερικών Γιώργος Ντόλιος, σε ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ Κώστα Κουκοδήμου για την κατάργηση της ελληνικής αγροφυλακής και τη μετάταξη των υπαλλήλων της στις δασικές υπηρεσίες.

Ο κ. Ντόλιος υπενθυμίζει επίσης ότι με το Ν. 3938/2011 για την "Ενσωμάτωση της Ελληνικής Αγροφυλακής στη Δασική Υπηρεσία", μεταξύ των υπηρεσιών όπου πρόκειται να μεταταγεί το προσωπικό της Αγροφυλακής είναι οι δασικές υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας όπως και άλλες υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή του οικείου Δήμου.

    Ο βουλευτής της ΝΔ έχει, ωστόσο, επισημάνει ότι ο σχετικός νόμος προέβλεπε πως η μετάταξη γίνεται εφόσον η αίτηση υποβληθεί μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 20 ημερών από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο κ. Κουκοδήμος έχει, επιπλέον, επισημάνει ότι δεν έχει ακόμη εκδοθεί η απαιτούμενη Κοινή Υπουργική Απόφαση με ορατό τον κίνδυνο απώλειας του δικαιώματος μετάταξης.

    Για το συγκεκριμένο θέμα ο κ. Ντόλιος, επισημαίνει ότι την αρμοδιότητα να απαντήσει έχει το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.